Heading generico

Навіґативний ланцюжок

Cталий розвиток

Сталий розвиток є важливим для нас та нашої Групи. Починаючи з моменту появи самого продукту – цементу та бетону, у цементному та бетонному виробництві ми використовуємо природні копалини. Ми розуміємо, що природні копалини є вичерпними та мають використовуватися ощадливо. Тому Buzzi Unicem та Dyckerhoff разом визначили сталий розвиток за стратегічну мету розвитку всіх підприємств і компаній Групи.

Для наших підприємств в Україні це означає не лише подання щорічної звітності про нашу діяльність з точки зору стійкого розвитку, хоча ця звітність звичайно є важливою і допомагає нам займати активну позицію щодо цього питання. Це також означає, що ми щодня займаємося питаннями аналізу і пошуком шляхів покращання та оптимізації нашого бізнесу. Для досягнення наших цілей ми, наприклад, намагаємося використовувати якнайбільше гранульованого доменного шлаку, що є відходами металургійної промисловості, у наших цементах. Таким чином, ми зберігаємо CO2, поскільки не повинні випалювати багато клінкеру для того, щоб виробити таку саму кількість цементу. Більше того, ми з великою старанністю виконуємо наші зобов’язання щодо рекультивації кар’єрів, використаних для видобування вапняку чи крейди. Зокрема, наші рекультивовані кар’єри філій “Волинь-цемент» та «ЮГцемент» являють собою унікальні природні куточки з лісами та озерами, які Ви навряд чи знайдете у цій місцевості.

Оскільки Україна є країною, в якій може буде застосована так звана «спільна реалізація проектів» в рамках «Кіотського Протоколу», ми розпочали вивчення можливостей такого кроку для наших заводів. На даний час ми маємо два проекти, які ми реалізуємо спільно з залученими консультантами та Міністерством навколишнього середовища України. Один з них передбачає використання гранульованого шлаку не тільки у помолі цементу, але й у якості замінника сировини в процесі випалу клінкеру. Це дасть змогу зберегти додатково CO2 оскільки шлак є декарбонатом і, в порівнянні з нашим шламом, є відносно сухим матеріалом. Другий проект передбачає перехід з так званого «мокрого» способу виробництва цементу на філії «Волинь-цемент» ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» на «сухий». Це забезпечить економію приблизно 40% палива, що використовується у печах випалу і, як результат, економію суттєвої кількості CO2.