Heading generico

Навіґативний ланцюжок

Продукція

ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» виробляє цементи для використання у житловому будівництві, а також спеціальні марки для об’єктів підвищеної складності та нафтової промисловості.

«Волинь-Цемент» філія виготовляє та реалізовує навальний цемент: портландцемент ПЦ І-500-Н, ПЦ І-500Р-Н , ПЦ ІІ/А-Ш-500Р-Н, ПЦ ІІ/А-Ш-400Р-Н, ПЦ ІІ/Б-Ш-400 , портландцемент тампонажний ПЦТ І-100, ПЦТ І 50-100 , а також тарований цемент: ПЦ ІІ/А-Ш-500Р-Н (в паперових мішках по 25 кг) і ПЦ І-500Р-Н (в паперових мішках по 25 кг.), а також ПЦ ІІ/Б-Ш-400 (в паперових мішках по 25 кг.)

Київський термінал проводить реалізацію навального портландцементу ПЦ I-500Р-Н, ПЦ II/A-Ш-500Р-Н, ПЦ  II/A-Ш-400Р-Н, ПЦ II/Б-Ш-400  і тарованого портландцементу ПЦ I-500Р-Н, ПЦ II/A-Ш- 500Р-Н, ПЦ II/Б-Ш-400.

«ЮГцемент» філія виготовляє та реалізує навальний цемент: портландцемент ПЦ I-500Р-Н, ПЦ II/A-Ш-500Р-Н, ПЦ II/A-Ш-400Р-Н, ПЦ II/Б-Ш–400-Н, шлакопортландцемент ШПЦ III/A-400 та сульфатостійкий шлакопортландцемент марки 400 з добавками до 60% ССШПЦ 400-Д60. А також тарований портландцемент з шлаком ПЦ II/A-Ш-500Р-Н, ПЦ II/Б-Ш–400-Н та сульфатостійкий шлакопортландцемент марки 400 з добавками до 60% ССШПЦ 400-Д60.

Одеський термінал проводить реалізацію портландцементу з шлаком ПЦ II/A-Ш - 500 Р-Н в навалі та тарі.